Všeobecné obchodní podmínky Online Pilates IČ – 05643368

dále jen ,,poskytovatel

Poskytování on-line pilates lekcí

Poskytovatel nabízí svým klientům on-line službu cvičení na serveru www.onlinepilates.cz. Toto cvičení může klient uskutečňovat na jakémkoliv vhodném místě s možností připojení k internetu.

Vytvoření klientského účtu na Onlinepilates.cz

Uložení klientových dat do registračního systém Onlinepilates.cz a jejich zabezpečení a ochrana

Zpracování osobních údajů

Vstupem do registračního systému poskytovatele a zahájením registrace za účelem vytvoření klientského účtu, sděluje klient své osobní údaje, zároveň souhlasí s jejich zpracováním registračním systémem poskytovatele. Vytvořením klientského účtu klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytovatelem za účelem řádného poskytnutí on-line služeb cvičení a to v rozsahu jméno, příjmení, rok narození a e-mail. Identifikace klienta probíhá v rámci registračního systému tak, aby poskytovatel mohl zajistit on-line služby cvičení v potřebném rozsahu a kvalitě. Osobní údaje budou poskytovatelem zpracovávány ve smyslu § 4 písm. e) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů za účelem poskytování on-line služeb cvičení .

Poskytovatel je povinen zpracovávat či jinak nakládat s osobními údaji klienta v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a v souladu s těmito podmínkami, dodržovat všechna kontrolní a bezpečnostní opatření za účelem ochrany osobních údajů

Platební podmínky

  • Odměna za on-line služby cvičení je uvedena v rámci registračního systému jako cena měsíčního členství dle aktuálního ceníku a je možné uhradit ji platební kartou přesměrováním na on-line platební bránu Paypal. Připsáním platby na účet poskytovatele je sjednáno poskytnutí on-line služeb cvičení registrovanému klientovi. Po připsání platby na účet poskytovatele se registrovanému klientovi na jeho klientském účtu zobrazí jeho členství.
  • Po uskutečnění platby obdrží registrovaný klient e-mail s potvrzením úhrady za členství na Onlinepilates.cz
  • Měsíční poplatek bude automaticky strháván platebním příkazem, který klient může kdykoliv zrušit. Po ukončení služby a odhlášením ze systému je nutné trvalý příkaz zrušit. Návod jak zrušit trvalý příkaz v Pay-pal účtu je na konci textu

Užití online služeb cvičení

Klient má povinnost uhradit měsíční členství dle platného ceníku s tím, že využívat on- line cvičení je možné během celého dne v rámci předplaceného měsíce. Klient si tedy může využití služby přizpůsobit místu a svému volnému času.

Klientský účet

  • Po zahájení registrace a vyplnění osobních údajů požadovaných poskytovatelem bude klientovi vytvořen klientský účet u poskytovatele a klient se stane registrovaným klientem
  • On-line služby cvičení u poskytovatele lze využívat pouze registrovanými klienty. Jeden klientský účet může vlastnit pouze jeden registrovaný klient.
  • V případě zneužití klientského účtu jinými osobami rozdílnými od vlastníka klientského účtu, může poskytovatel tento klientský účet zablokovat a časové členství připsané na tomto účtu bude zneplatněno.

Časové členství

  • Registrovaný klient je oprávněn založit si časové členství na Onlinepilates.cz uhrazením předem stanovené peněžní částky dle platného ceníku na účet poskytovatele.
  • Časové členství nelze prodlužovat pro překážky na straně klienta a to ani z důvodu nemoci.

Akční nabídka

  • Poskytovatel si vyhrazuje možnost činit časově omezené akční nabídky mimo rámec platného ceníku.
  • V popisu akční nabídky bude vždy stanovena doba trvání této nabídky, cena a platnost.

Odpovědnost za technické problémy během on-line cvičení

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za technické problémy na straně klienta, které klientovi znemožní shlédnout lekci on-line cvičení.

Zvláštní ustanovení

Poskytovatel si vyhrazuje právo v případě výjimečně závažných důvodů na straně cvičitele využít pro lekci on-line cvičení jiný záznam on-line cvičení. Platí i pro případ technické či jiné vady na zveřejněném záznamu.

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zdravotní stav registrovaného klienta a taktéž není žádným způsobem zodpovědný za zranění, které si registrovaný klient v rámci cvičení dle cvičících lekcí na serveru
Onlinepilates.cz vlastním přičiněním způsobí.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu všeobecných obchodních podmínek registračního systému. Na klienta se vztahují všeobecné obchodní podmínky platné v době, kdy činí registraci do on-line cvičícího systému.

Zrušení automatických plateb v Pay-pal účtu / zrušení členství( pro zvětšení klikněte na obrázek)

Snímek obrazovky 2018-01-01 v 16.18.21

 

Snímek obrazovky 2018-01-01 v 16.22.22

 

Snímek obrazovky 2018-01-01 v 16.26.47

 

Snímek obrazovky 2018-01-01 v 16.29.48