Všeobecné obchodní podmínky Online Pilates

Název společnosti: Kristýna Karmazínová
IČ: 05643368
Adresa sídla: Lumíra Březovského 865, Vlašim PSČ 25801
Evidující úřad: Městský úřad Vlašim
Telefonní číslo: 605173146
Kontaktní e-mail: info@onlinepilates.cz

dále jen ,,poskytovatel

Poskytování on-line pilates lekcí

Poskytovatel nabízí svým objednatelům on-line službu cvičení na serveru www.onlinepilates.cz. Toto cvičení může klient uskutečňovat na jakémkoliv vhodném místě s možností připojení k internetu. Definování podmínek služby – předplacený přístup na pilates

Vytvoření klientského účtu na Onlinepilates.cz

Uložení klientových dat do registračního systém Onlinepilates.cz a jejich zabezpečení a ochrana

Zpracování osobních údajů

Vstupem do registračního systému poskytovatele a zahájením registrace za účelem vytvoření klientského účtu, sděluje objednatel své osobní údaje, zároveň souhlasí s jejich zpracováním registračním systémem poskytovatele. Vytvořením klientského účtu objednatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytovatelem za účelem řádného poskytnutí on-line služeb cvičení a to v rozsahu jméno, příjmení, rok narození a e-mail. Identifikace objednatele probíhá v rámci registračního systému tak, aby poskytovatel mohl zajistit on-line služby cvičení v potřebném rozsahu a kvalitě. Osobní údaje budou poskytovatelem zpracovávány ve smyslu § 4 písm. e) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů za účelem poskytování on-line služeb cvičení .

Poskytovatel je povinen zpracovávat či jinak nakládat s osobními údaji objednatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a v souladu s těmito podmínkami, dodržovat všechna kontrolní a bezpečnostní opatření za účelem ochrany osobních údajů

Platební podmínky

 • Odměna za on-line služby cvičení je uvedena v rámci registračního systému jako cena měsíčního členství dle aktuálního ceníku a je možné uhradit ji platební kartou přesměrováním na on-line platební bránu PayU. Připsáním platby na účet poskytovatele je sjednáno poskytnutí on-line služeb cvičení registrovanému objednateli. Po připsání platby na účet poskytovatele se registrovanému objednateli na jeho klientském účtu zobrazí jeho členství.
 • Po uskutečnění platby obdrží registrovaný objednatel e-mail s potvrzením úhrady za členství na Onlinepilates.cz
 • Měsíční poplatek (při volbě opakovaného měsíčního, nebo ročního členství) bude automaticky strháván platebním příkazem, který objednatel může kdykoliv zrušit ve svém profilu.

Opakované platby

 • Platba opakovaná je platbou, která je opakovaně účtována ze strany poskytovatele a to v pravidelných cyklech.
 • Potvrzením objednávky a obchodních podmínek objednatel potvrzuje založení opakované platby.
 • Částka opakované platby odpovídá vybranému typu opakovaného členství dle aktuálního platného ceníku.
 • Tato opakování platba a výše částky je ze strany poskytovatele fixní a neměnná.
 • Opakovaná platba je prováděna v pravidelných cyklech odpovídajících zvolenému typu opakovaného členství.
 • Zrušení opakované platby může být uskutečněno kdykoliv v průběhu dodávání služby a to po přihlášení objednatele do uživatelského účtu a následným zrušením opakované platby v uživatelském profilu
 • Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti PayU s.a., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávány pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti PayU s.a.

Užití online služeb cvičení

Objednatel má povinnost uhradit měsíční členství dle platného ceníku s tím, že využívat on- line cvičení je možné během celého dne v rámci předplaceného měsíce. Objednatel si tedy může využití služby přizpůsobit místu a svému volnému času.

Klientský účet

 • Po zahájení registrace a vyplnění osobních údajů požadovaných poskytovatelem bude objednateli vytvořen klientský účet u poskytovatele a objednatel se stane registrovaným členem
 • On-line služby cvičení u poskytovatele lze využívat pouze registrovanými členy. Jeden klientský účet může vlastnit pouze jeden registrovaný člen.
 • V případě zneužití klientského účtu jinými osobami rozdílnými od vlastníka klientského účtu, může poskytovatel tento klientský účet zablokovat a časové členství připsané na tomto účtu bude zneplatněno.

Zpracování a ochrana osobních údajů

 • Vstupem do registračního systému poskytovatele a zahájením registrace za účelem vytvoření klientského účtu, sděluje objednatel své osobní údaje, zároveň souhlasí s jejich zpracováním registračním systémem poskytovatele. Vytvořením klientského účtu kobjednatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytovatelem za účelem řádného poskytnutí on-line služeb i cvičení živě, a to v rozsahu jméno, příjmení, rok narození a e-mail. Identifikace objednatele probíhá v rámci registračního systému tak, aby poskytovatel mohl zajistit on-line služby cvičení živě v potřebném rozsahu a kvalitě. Osobní údaje budou poskytovatelem zpracovávány ve smyslu § 4 písm. e) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů za účelem poskytování on-line služeb i cvičení živě.
 • Poskytovatel je povinen zpracovávat či jinak nakládat s osobními údaji objednatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a v souladu s těmito podmínkami, dodržovat všechna kontrolní a bezpečnostní opatření za účelem ochrany osobních údajů.

 

Časové členství

 • Registrovaný objednatel je oprávněn založit si časové členství na Onlinepilates.cz uhrazením předem stanovené peněžní částky dle platného ceníku na účet poskytovatele.
 • Časové členství nelze prodlužovat pro překážky na straně objednatele a to ani z důvodu nemoci.

Akční nabídka

 • Poskytovatel si vyhrazuje možnost činit časově omezené akční nabídky mimo rámec platného ceníku.
 • V popisu akční nabídky bude vždy stanovena doba trvání této nabídky, cena a platnost.

Odpovědnost za technické problémy během on-line cvičení

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za technické problémy na straně objednatele, které objednateli znemožní shlédnout lekci on-line cvičení.

Reklamační řád

Kontaktní údaje pro reklamaci: info@onlinepilates.cz

Doba zpracování je 72 hodin.

Zvláštní ustanovení

Poskytovatel si vyhrazuje právo v případě výjimečně závažných důvodů na straně cvičitele využít pro lekci on-line cvičení jiný záznam on-line cvičení. Platí i pro případ technické či jiné vady na zveřejněném záznamu.

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zdravotní stav registrovaného objednatele a taktéž není žádným způsobem zodpovědný za zranění, které si registrovaný objednatel v rámci cvičení dle cvičících lekcí na serveru
Onlinepilates.cz vlastním přičiněním způsobí.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu všeobecných obchodních podmínek registračního systému. Na objednatele se vztahují všeobecné obchodní podmínky platné v době, kdy činí registraci do on-line cvičícího systému.

Zrušení automatických plateb v Pay-Pal účtu pro klienty, co mají již aktivní účet na PayPal / zrušení členství( pro zvětšení klikněte na obrázek)

Snímek obrazovky 2018-01-01 v 16.18.21

 

Snímek obrazovky 2018-01-01 v 16.22.22

 

Snímek obrazovky 2018-01-01 v 16.26.47

 

Snímek obrazovky 2018-01-01 v 16.29.48